Върхът на Данте

Viasat TV1000

Без предупреждение денят става нощ, въздух се превръща в огън и твърдата земя започва да се топи под горещата лава в града Върхът на Данте. Кой ще оцелее, когато адът отприщи своята ярост?