Прекъсната връзка

Viasat TV1000

Група хора са жадни за човешка топлина в съвременния технологичен свят.